_
Realizacje

Nasza wysoka jakość oferowanych produktów została doceniona m.in. przez takie firmy jak:

 • Towarzystwo Robót i Usług Lądowo Wodnych "TOREL"
  Nasze płyty drogowe zostały wykorzystane do wyłożenia nawierzchni dróg oraz placów wewnątrzzakładowych na terenie PGE KWB Turów.
 • "MERCUS" Lubin
  Prefabrykaty zostały wykorzystane do budowy dróg dojazdowych na obiekcie piaskowni Obora.
 • "POLREMACO" Polska
  Prefabrykaty zostały wykorzystane do budowy systemu odwadniania zlewni odkrywki na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.
 • "LANDMANN" Polska
  Dla tej firmy produkujemy grile ogrodowe.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MUNDO"
  Prefabrykaty zostały wykorzystane do budowy dróg dojazdowych na wysypisko śmieci.