_
Realizacje

Nasza wysoka jakość oferowanych produktów została doceniona m.in. przez takie firmy jak:

  • Towarzystwo Robót i Usług Lądowo Wodnych "TOREL"
    Nasze płyty drogowe zostały wykorzystane do wyłożenia nawierzchni dróg oraz placów wewnątrzzakładowych na terenie PGE KWB Turów.
  • "MERCUS" Lubin
    Prefabrykaty zostały wykorzystane do budowy dróg dojazdowych na obiekcie piaskowni Obora.
  • "POLREMACO" Polska
    Prefabrykaty zostały wykorzystane do budowy systemu odwadniania zlewni odkrywki na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.
  • "LANDMANN" Polska
    Dla tej firmy produkujemy grile ogrodowe.
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MUNDO"
    Prefabrykaty zostały wykorzystane do budowy dróg dojazdowych na wysypisko śmieci.